fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


10. príklad 2. letnej série 2012/2013

Zadanie:
Máme dané štyri body $A,B,C,D$. Ľubovoľné dve kružnice také, že jedna prechádza bodmi $A,B$ a druhá prechádza bodmi $C,D$, sa pretínajú. Ak sa tieto kružnice pretínajú práve v dvoch bodoch, označíme tieto body $E$$F$. Dokážte, že existuje bod $G$ taký, aby pre všetky možné dvojice bodov $E$$F$ ležia body $E,F,G$ na priamke.


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety