fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


11. príklad 2. letnej série 2012/2013

Zadanie:
Máme danú priamku $p$ a na nej tri body $T,U,V$. Nájdite množinu všetkých možných stredov vpísanej kružnice trojuholníka $ABC$ takého, že body $A,B$ ležia na priamke $p$ a body $T,U,V$ sú postupne priesečníky priamky $p$ s ťažnicou, výškou a osou uhla trojuholníka $ABC$.


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety