fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


12. príklad 3. zimnej série 2010/2011

Zadanie:
Všetky hrany v kvádri $K$ majú vyjadrené v metroch prvočíselnú dĺžku. Jeho povrch vyjadrený v metroch štvorcových je mocnina prvočísla. Dokážte, že dĺžka práve jednej hrany kvádra $K$ je tvaru $2^{m} - 1$ metrov, kde $m$ je prirodzené číslo.


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety