fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


13. príklad 1. letnej série 2008/2009

Zadanie:
Do polynómu $x^{10} + a_9x^9 + a_8x^8 + \cdots + a_1x + 1$ dvaja hráči striedavo dopĺňajú reálne koeficienty. Ak nakoniec polynóm nemá žiadny reálny koreň, vyhráva prvý hráč. Inak vyhrá druhý hráč. Pre ktorého hráča existuje výherná stratégia? Popíšte ju. (Prvý hráč začína.)


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety