fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


13. príklad 1. letnej série 2010/2011

Zadanie:
Nájdite všetky prirodzené čísla $n$, pre ktoré sa trojuholník dá rozrezať na $n$ menších trojuholníkov tak, že žiadne tri zo vzniknutých vrcholov neležia na jednej priamke a zároveň každý vrchol patrí rovnakému počtu malých trojuholníkov.


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety