fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


14. príklad 2. letnej série 2007/2008

Zadanie:
V ostrouhlom trojuholníku $ABC$ máme vnútorný bod $P$. Priamka $BP$ pretína $AC$ v bode $E$, priamka $CP$ pretína $AB$ v bode $F$ a priamka $AP$ pretína $EF$ v bode $D$. Označme $K$ pätu kolmice z bodu $D$ na $BC$. Ukážte, že $KD$ je os uhla $EKF$.


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety