fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


14. príklad 1. letnej série 2010/2011

Zadanie:
Kružnice $k_1$ a $k_2$ so stredmi $S_1$ a $S_2$ sa navzájom dotýkajú zvonka v bode $D$. Kružnice $k_1, k_2$ sa navyše zvnútra dotýkajú kružnice $k$ postupne v bodoch $E_1$, $E_2$. Priamka $t$ je spoločná dotyčnica kružníc $k_1$, $k_2$ v bode $D$. Nech $AB$ je priemer $k$ kolmý na $t$ taký, že body $A, S_1, E_1$ ležia v tej istej polrovine vyťatej priamkou $t$. Dokážte, že priamky $AS_1, BS_2, E_1E_2$ a $t$ sa pretínajú v jednom bode.


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety