fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


14. príklad 3. zimnej série 2010/2011

Zadanie:
Nech $O$ je bod vnútri trojuholníka $ABC$ taký, že uhly $AOB$, $BOC$ a $COA$ majú rovnakú veľkosť. Dokážte, že platí

$$\frac{|AO|^2}{|BC|}+\frac{|BO|^2}{|CA|}+\frac{|CO|^2}{|AB|}\ge \frac{|AO|+|BO|+|CO|}{\sqrt{3}}\cdot$$APWZ8JPr <66o5654pg6t~gmail~com> - 03. 03. 2014 - 15:30:57 z 202.59.34.141
The key word to remember about insurance is statistics. The QuotesChimp breathes, eats, and bleeds statistics. Minutiae that would cure the worst case of insomnia for us, such as the number of people who have had a home fire in a given town over the last 50 years due to smoking in bed, is the stuff of which dreams are made to the dedicated insurance executive in charge of fig�uring out what to charge for insurance.

cituj ma

3B15wYCAtO5h <patricio~bbcr~com~br> - 05. 11. 2013 - 19:10:18 z 188.143.232.12
Taking the overwiev, this post is first class

cituj ma

 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety