fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


2. príklad 1. letnej série 2010/2011

Zadanie:
Plán mesta Kocúrkovo je znázornený na obrázku a). Mesto má 6 križovatiek a 12 ciest. Starosta mesta nariadil zjednodušiť premávku tým, že sa z každej cesty stane jednosmerná. Zároveň má požiadavku, aby sa z ľubovoľnej križovatky dalo dostať do ľubovoľnej inej použitím najviac dvoch ciest. Je takéto nariadenie možné v Kocúrkove uskutočniť? Je takéto nariadenie možné uskutočniť v dedine Mačkovce, ktorej plán je na obrázku b)? Mačkovce majú 8 križovatiek a 16 ciest medzi nimi.


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety