fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


2. príklad 2. letnej série 2012/2013

Zadanie:
Trojuholník $ABC$ má strany s dĺžkami $a,b,c$. Označme polovicu obvodu tohto trojuholníka ako $s$. Dokážte nerovnosť

$$2\sqrt{(s-b)(s-c)}\leq a.$$ 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety