fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


3. príklad 2. letnej série 2012/2013

Zadanie:
Body $P$$Q$ ležia na najdlhšej strane $AB$ trojuholníka $ABC$ tak, že $|AQ| = |AC|$$|BP| = |BC|$. Dokážte, že stred kružnice opísanej trojuholníku $CPQ$ je stredom kružnice vpísanej trojuholníku $ABC$.


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety