fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


3. príklad 2. zimnej série 2012/2013

Zadanie:
Majme štvorec $ ABCD $. Nad stranou $ CD $ zostrojme rovnostranný trojuholník $ DCE $ (bod $ E $ leží mimo štvorca $ ABCD $). Nad jeho stranou $ CE $ zostrojme ďalší rovnostranný trojuholník $ ECF $. Teraz zostrojme rovnoramenný trojuholník $ CGF $ s pravým uhlom pri vrchole $F$ (tak, aby sa posledné dva trojuholníky neprekrývali). Pokračujeme rovnoramenným trojuholníkom $ CGH $ s pravým uhlom pri vrchole $ G $. Ležia $A$, $B$ a $H$ na jednej priamke? Svoju odpoveď poriadne zdôvodnite.


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety