fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


4. príklad 2. zimnej série 2012/2013

Zadanie:
V priestore je daná rovina $ \alpha $ a bod $A$, ktorý v nej neleží. Zostrojte rovinu $ \beta $ rovnobežnú s rovinou $\alpha$ tak, aby v nej ležal bod $A$. Použiť môžete:
  • kružidlo — ak mu zadáte rovinu, bod v nej a polomer, tak zostrojí kružnicu v danej rovine, so stredom v danom bode a s daným polomerom,
  • gulidlo — ak mu zadáte bod a polomer, tak zostrojí guľu so stredom v danom bode a s daným polomerom,
  • pravítko — ak mu zadáte dva body, tak zostrojí priamku, ktorá prechádza oboma danými bodmi,
  • rovnítko — ak mu zadáte tri body, ktoré neležia na jednej priamke, tak zostrojí rovinu v ktorej ležia všetky tri dané body.

    Postup musí mať konečný počet krokov.


  •  

    úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety