fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


5. príklad 1. letnej série 2008/2009

Zadanie:
Kika má vrece plné čísel. Sú to čísla tvaru $3^k$, kde $k$ je nezáporné celé číslo (teda aj nula). Jej obľúbené čísla sú všetky čísla z vreca a ďalej tie, ktoré sú súčtom niekoľkých rôznych čísel z vreca. Okrem nich ešte číslo 35. Ktoré je Kikino
a) 26. najmenšie obľúbené číslo?
b) 2009. najmenšie obľúbené číslo?


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety