fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


5. príklad 3. zimnej série 2010/2011

Zadanie:
Na tabuli je narysovaných $5$ kružníc, $7$ štvorcov a $9$ trojuholníkov, pričom žiadne dva z týchto útvarov nemajú spoločný bod. Marek a Paľo sa hrajú hru, v ktorej striedavo robia ťahy. Urobiť ťah znamená zotrieť ľubovoľné dva obrazce a nahradiť ich jedným novým. Nový útvar sa na tabuľu nakreslí tak, aby so žiadnym iným útvarom na tabuli nemal spoločný bod. V jednom ťahu možno nahradiť

  • dve kružnice kružnicou,
  • dva trojuholníky štvorcom,
  • kružnicu a trojuholník trojuholníkom,
  • dva štvorce trojuholníkom,
  • kružnicu a štvorec štvorcom,
  • štvorec a trojuholník kružnicou.
Paľo vyhrá, ak výsledkom bude štvorec. Marek vyhrá, ak na tabuli zostane trojuholník. Ukážte, pre ktorého hráča existuje víťazná stratégia, ak hru začína Marek. Popíšte túto stratégiu.

Poznámka: Nájsť víťaznú stratégiu znamená popísať postupnosť krokov, ktorá zaručí jednému z hráčov víťazstvo, ak druhý hráč hrá úplne ľubovoľne.


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety