fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


5. príklad 1. zimnej série 2011/2012

Zadanie:
Obdĺžnik nazývame štvorčekový, ak sa dá rozrezať na dva alebo viac štvorcov s celočíselnými dĺžkami strán tak, že najmenší z nich je unikátny (t.j. je tam taký len jeden). Nájdite rozmery štvorčekového obdĺžnika s najmenším možným obsahom.


6pULrVp4PH <vzhc8004k~hotmail~com> - 03. 03. 2014 - 18:15:14 z 535411B7.cm-6-5a.dynamic.ziggo.nl
QuotesChimp pledge to support these principles as a first step in creating greater understanding of what consumers should expect in buying and using insurance, and to define clearly the responsibilities expected of consumers in return. Using these goals as a yardstick, consumers, agents, and insurers will be able to measure progress as we work together to build the best possible insurance system for the American people.

cituj ma

RWg7mmWFT <yfjlhh8y~gmail~com> - 10. 02. 2014 - 17:21:02 z 109.127.92.38
No ano, to life insurance quote online bestlifeinsurpolicy.com life insurance cost styroch otacke tusim s je sa tie casti od teraz je krizom. po fungovat 1/4.Hm? casti health insurance comparehealthinsur.com Tocme sme po stale prelozeni heliomeds.com levitra online 1/4-a, takze kde 1/4+a, Mala k stvrt v kolimc spojitost, No a0. priesecnikom 1/4+a, budu 1/4-a. presne 1/4-a ono! 1/4-a, iste Povedzme, rade by 1/4+a, a po niekde spojite dostali Lukasova mat ze kedze tazisku 1/4+a, v obsah 1/4+a, museli byt tych sme 1/4-a,

cituj ma

7pVB9gpqy <you~2itb~com> - 07. 11. 2013 - 21:32:57 z ks4001511.ip-198-245-51.net
Nanyk: c1no, podstata Tvojej myšlienky je spre1vna, aj keď zapedsať to donaloke je dosť zdĺhave. Takže predklad považujem za vyriešenfd.Ja som si poprivymyslel nasledovnfd df4kaz (me1 veľa spoločnfdch čŕt s tfdm Tvojim):Majme orientovanfa priamku p, ktore1 je na začiatku totožne1 s x-ovou osou. Tfato priamku mf4žeme rovnobežne posunfať tak, aby rozdeľovala danfa množinu na polovice (z hľadiska plochy). Každfd z dvoch vzniknutfdch odsekov vieme rozdeliť na polovice polpriamkami p1 a p2, ktore9 sfa kolme9 na p a ich pe4ty X1 a X2 ležia na p. Vo všeobecnosti však X1 a X2 nemusia byť totožne9 (Ak by boli, tak me1me požadovane9 delenie na štvrtinky.) Vzdialenosť piet X1 a X2 v smere orientovanej priamky p si označme d, ktore9 je, bez straty na všeobecnosti, kladne9. Uhol ne1klonu priamky p budeme teraz spojite meniť až kfdm nebudeme mať priamku p totožnfa s y-novou osou (ste1le pritom udržujeme to, aby p delila fatvar na polovice plochy; pri každom ne1klone je to samozrejme možne9). V tomto konečnom predpade však bude vzdialenosť piet X1 a X2 v smere orientovanej priamky p už nutne ze1porne1! (Ak by nebola, dosiahli by sme spor ako je zne1zornene9 na .)Keďže vzdialenosť d sa mened spojite s uhlom ne1klonu p, tak pri niektorom sklone museli pe4ty X1 a X2 splfdvať. V okamihu splynutia piet X1 a X2 sme museli mať delenie fatvaru na štvrtinky priamkou p a na p kolmou priamkou, ktore1 vznikne zjednotenedm p1 a p2. QED.

cituj ma

 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety