fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


5. príklad 2. letnej série 2012/2013

Zadanie:
Do "dvojrozmernej studne" s vodorovným dnom a zvislými stenami vzdialenými od seba $3$ metre sme hodili dve rovné palice dĺžok $4$$5$ metrov, ktoré sa ustálili v pozícii zaznačenej na obrázku. Ako vysoko od dna leží bod, v ktorom sa tieto palice "pretínajú"?


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety