fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


6. príklad 3. zimnej série 2010/2011

Zadanie:
Nech $n$ je prirodzené číslo také, že $3^n + 3^{n+1} + \dots + 3^{2n}$ je druhá mocnina prirodzeného čísla. Ukážte, že $n$ je deliteľné štyrmi.


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety