fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


7. príklad 2. letnej série 2007/2008

Zadanie:
Nech $M$ je stred strany $CD$ v rovnobežníku $ABCD$. Dokážte, že bod $M$ leží na osi uhla $BAD$ práve vtedy, keď je uhol $AMB$ pravý.


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety