fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


7. príklad 1. letnej série 2010/2011

Zadanie:
Mišáč má dva nové balíčky kariet. V prvom balíčku je 2011 bielych kariet a v druhom 2011 červených kariet (okrem uvedených už žiadne ďalšie karty Mišáč nemá). Mišáč si vymyslel hru a pozval k sebe 2011 ľudí, aby si ju zahrali. Najprv hráčov posadil do kruhu za svoj stôl. Potom rozdal každému hráčovi práve dve karty a začal vysvetľovať pravidlá. Hra sa delí na kolá. V každom kole všetci hráči naraz posunú doľava jednu kartu podľa pravidla: ak hráč má na ruke aspoň jednu červenú kartu, tak posunie doľava jednu červenú kartu, inak posunie doľava bielu kartu. Hra končí, ak má každý na ruke jednu bielu a jednu červenú kartu.
Mišáča zaujíma, ako má rozdať karty, aby mala hra čo najviac kôl. Uveďte spôsob, ako takto rozdať karty a tiež počet kôl najdlhšej možnej hry. (Treba tiež samozrejme dokázať, že dlhšie hra trvať nemôže.)


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety