fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


7. príklad 2. letnej série 2012/2013

Zadanie:
Máme daný trojuholník $ABC$. Body $M$$N$ ležia postupne na osiach uhlov pri vrcholoch $C$$B$, pričom platí $|\angle{BMC}| = |\angle{BNC}| = 90^{\circ} $. Dokážte, že priamka $MN$ pretína strany $AB$$AC$ v bodoch dotyku vpísanej kružnice trojuhoníka $ABC$.


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety