fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


7. príklad 2. zimnej série 2012/2013

Zadanie:
Úsečky $AB$ a $CD$ majú dĺžku $1$ a pretínajú sa v bode $O$. Uhol $AOC$ má veľkosť $60\st$. Dokážte, že $|AC| + |BD| \geq 1 $.


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety