fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


8. príklad 2. letnej série 2012/2013

Zadanie:
Bod $O$ je stred kružnice opísanej ostrouhlému trojuholníku $ABC$. Kružnica $k$ opísaná trojuholníku $BCO$ pretína priamky $AB,AC$ postupne v bodoch $D,E$ (rôznych od $B,C$). Úsečka $OG$ je priemerom kružnice $k$. Dokážte, že $ADGE$ je rovnobežník.


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety