fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


9. príklad 2. letnej série 2012/2013

Zadanie:
Kružnice $k_1$$k_2$ sa pretínajú v bodoch $X,Y$. Kružnica $k$ sa zvnútra dotýka kružníc $k_1,k_2$ postupne v bodoch $P,Q$. Úsečka $XY$ pretína $k$ v bodoch $M,N$. Polpriamky $PM$$PN$ pretínajú $k_1$ postupne v bodoch $A$$D$, polpriamky $QM$$QN$ pretínajú $k_2$ postupne v bodoch $B$$C$. Dokážte, že $|AB| = |CD|$.


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety