fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


8. príklad 2. letnej série 2007/2008

Zadanie:
Do tabuľky s veľkosťou $22\times 22$ vpíšeme čísla $1,2,3,\dots,22^2$, každé práve raz. Je pravda, že vždy vieme vybrať dvojicu políčok susediacich rohom alebo stranou tak, že súčet čísel vpísaných v týchto políčkach bude deliteľný $4$?


meno:
e-mail:
  

V príspevku je na písanie matematických výrazov možné používať príkazy TeXu.
Help k ich používaniu nájdete na kms.sk/tex.php.

 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety