fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


11. príklad 2. zimnej série 2012/2013

Zadanie:
Kružnica vpísaná trojuholníku $ABC$ sa dotýka strán $BC$, $CA$, $AB$ postupne v bodoch $A_1$, $B_1$, $C_1$. Úsečka $KC_1$ je priemerom tejto kružnice a bod $D$ je priesečníkom priamok $B_1C_1$ a $A_1K$. Dokážte, že $|CD| = |CB_1|$.


meno:
e-mail:
  

V príspevku je na písanie matematických výrazov možné používať príkazy TeXu.
Help k ich používaniu nájdete na kms.sk/tex.php.

 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety