fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


1. príklad 2. zimnej série 2012/2013

Zadanie:
V trojuholníku $ ABC $ je $ |\angle{ACB}| =20\st $. Na stranách $ BC,\ CA $ sú body $ D,\ E $ umiestnené tak, že $|\angle{ADB}| = 50\st $ a $|\angle{AEB}| = 60\st $. Úsečky $ AD $ a $ BE $ sa pretínajú v bode $ S $. Zistite veľkosť uhla $ ASB $.


meno:
e-mail:
  

V príspevku je na písanie matematických výrazov možné používať príkazy TeXu.
Help k ich používaniu nájdete na kms.sk/tex.php.

 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety