fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


5. príklad 1. zimnej série 2016/2017

Zadanie:
Pri pripravovaní stratégie je dôležité nakresliť si ju. Keďže sa však Peťkovi pokazil počítač, musel si ju nakresliť na papier.\newline Nakreslil si pravouhlý trojuholník $ABC$ s pravým uhlom pri vrchole $A$ a s odvesnou $AB$ dlhšou ako odvesna $AC$. Os uhla $ACB$ mu pretínala stranu $AB$ v bode $D$ a kolmicu na stranu $BC$ vedúcu cez bod $B$ v bode $E$. Obraz bodu $E$ v stredovej súmernosti so stredom v bode $B$ označil $F$. Úsečky $BC$$DF$ sa mu preťali v bode $P$. Dokážte, že priamky $EP$$FC$ sú na seba kolmé.


meno:
e-mail:
  

V príspevku je na písanie matematických výrazov možné používať príkazy TeXu.
Help k ich používaniu nájdete na kms.sk/tex.php.

 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety