posádka mission: KMS 2005 
úvod
info
správy
miesto
posádka
plán
debata

meno:

heslo:


(meno píšte bez diakritiky so začiatočným veľkým písmenom)

Posádka lodí Cháron 1 a Cháron 2:

CHÁRON 1

Veliteľstvo lode Cháron 1:
Mgr. Martin Potočný, Mgr. Marián Potočný, Mgr. Ľuboš Steskal, Darina Polovková, Mgr. Peter Gaži, Lucia Strapková, Mgr. Peter Čermák, Michal Kotrbčík, Barbara Škandíkova

Posádka lode Cháron 1:
Miroslav Baláž, Jaroslav Böhmer, Kristína Čevorová, Martin Godány, Martina Hojčková, Jozef Jakubík, Peter Korcsok, Kristína Kovalčíková, Nina Kuklišová, Tomáš Labant, Veronika Macková, Katarína Magyarová, Tomáš Matula, Ján Mikula, Tomáš Petráš, Marek Pivovarník, Jozef Suvák, Michal Szabados, Emília Szabadosová, Nikola Špesová, Katarína Tureková, Vladislav Ujházi, Judita Vancáková, Jakub Zelman

CHÁRON 2

Veliteľstvo lode Cháron 2:
Mgr. Ján Mazák, Hanka Budáčová, Tomáš Váňa, Rastislav Lenhardt, Mgr. Michal Mikuš, Mgr. Janka Szolgayová, Mgr. Michal Rjaško, Mgr. Erika Trojáková, Peter Novotný

Posádka lode Cháron 2:
Martin Adamčík, Alena Bachratá, Veronika Bachratá, Ondrej Budáč, Eva Černohorská, Peter Dižo, Michal Dobiaš, Beáta Hergelová, František Konopecký, Lenka Kovalčinová, Zuzana Labudová, Slavomíra Lenhardtová, Zuzana Masárová, Ján Mikuláš, Ondrej Mikuláš, Maroš Oravec, Ľubica Peprníková, Peter Perešíni, Zuzana Petruchová, Ján Pich, Zuzana Pôbišová, Michal Prusák, Radka Selečéniová, František Simančík, Katarína Škrovinová, Michal Takács, Andrea Tinajová, Lenka Veselovská, Matej Vitásek, Jakub Závodný| úvod | správy | info | miesto | posádka | mišo |