poradie po 3. zimnej sérii 2004/2005
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


βeta

p.menor.školaβ05060708091011xsúčsum
1.Simančík František4.Gamča BA8  99999 045
1.Budáč Ondrej3.GBST LC5  99999 045
1.Knebl Jaroslav3.GAB NO8  99999 045
4.Burger Michal4.Gamča BA5  98999 044
5.Dobiaš Michal3.GJH BA0999 6    033
6.Konopecký František4.Holešov ČR6  99999 045
7.Prusák Michal3.GJAR PO3  99999 037
8.Perešíni Peter3.GJGT BB5  99999 045
9.Mikuláš Ján3.GBST LC2 9979   038
10.Mikuláš Ondrej2.GBST LC09348322  027
10.Takács Michal3.GJGT BB4  9 999  027
12.Závodný Jakub4.Gamča BA5  99899 044
13.Sojáková Stana4.GJH BA6  96999 042
14.Imriška Jakub3.GJH BA2  99     018
15.Černohorská Eva3.Karl. Vary ČR1 9476   030
16.Pôbišová Zuzana3.GJGT BB1 337222 021
17.Veselovská Lenka3.GMMH LM2 3717   024
18.Adamčík Martin4.GŠkol PB4  9 799  025
19.Dižo Peter2.GKom PE0232 6    013
20.Škrovinová Katarína3.GPár NR2 599899 044
21.Selečéniová Radka2.GJGT BB0334      010
22.Petruchová Zuzana3.Gamča BA2 331755 021
23.Novák Ľubomír3.GJH BA3  974    020
24.Pich Ján3.GDH SK0903      012
25.Vitásek Matej4.Gamča BA3  976    022
26.Kovalčinová Lenka4.GPoš KE5  981   027
27.Oravec Maroš2.GJGT BB093385    028
28.Sudolský Michal2.GJGT BB2 337699 034
29.Labudová Zuzana4.Gamča BA2 34 1   012
30.Peprníková Ľubica4.GVO ZA1         00
31.Lenhardtová Slavomíra3.GJH BA0924      015
32.Hrdá Marcela3.GJH BA09991     028
33.Peprník Ján2.GVO ZA0          0
34.Sakalík Štefan2.GPár NR04 2     010
35.Masárová Zuzana3.GJH BA3  45311 019
36.Hergelová Beáta3.GBST LC0432     012
37.Bachratá Alena3.GVO ZA1 5600    011
38.Tinajová Andrea4.GVPT MT3  628    016
39.Burger Roman2.Gamča BA0903  22  014
40.Maršík Ladislav2.Gamča BA09333     018
41.Hojčková Martina2.GJH BA09 4 3    016
42.Čolláková Veronika3.GPoš KE1  3 0   06
43.Mikula Ján3.GJGT BB0302 4    09
44.Bodnár Jozef4.G Fiľakovo6     99 018
45.Kóša Peter3.GJH BA0433 0   013
46.Bachratá Veronika4.GVO ZA3  37 00  010
47.Kovalčíková Kristína2.GVar ZA03 0     06
48.Trojaková Lenka3.GVO ZA04 3      07
49.Simanová Lucia1.Gamča BA05712    019
50.Kučeríková Miloslava2.GKuk PP0303 0    06
51.Selečéniová Ivana3.GJGT BB0         00
52.Škrovinová Eva2.GPár NR092  022  013
53.Matula Tomáš1.GVO ZA06 3      09
54.Černo Peter4.GĽŠ TN2          0
55.Magyarová Katarína2.GBST LC03 3 233  011
56.Švihranová Ivana3.OAHr BA0          0
56.Till Alexander2.GPoš KE0          0
58.Malčická Martina3.GAK BS0201  33  06
59.Malčická Diana3.GAK BS0200      02
60.Lobotková Martina3.Gamča BA2          0
60.Daniš Dávid-8.???0          0
62.Gál Dárius3.GPoš KE0902 4    015
63.Repiar Jakub2.GKom PE02 0      02
64.Biroš Adam3.GPár NR1          0
64.Odrobináková Diana2.GĽJŠ KN0          0
64.Struhár Filip2.GJH BA0          0
64.Struhár Pavel4.GJH BA1          0
64.Kesely Michal4.GJH BA7          0
64.Kováčová Ivana2.Gamča BA0          0
64.Haško František3.GPoš KE1          0
71.Konôpková Klaudia3.GJGT BB021       03
72.Harmincová Zuzana2.GAlej KE0          0
72.Oľhava Rastislav3.GAlej KE3          0
72.Forgács Matej3.GJGT BB0          0
72.Meňhartová Ivana3.GPár NR0          0
72.Janíková Karolína2.GVar ZA0          0
72.Caban Michal3.GJCh BR0          0
72.Ľuptáková Sára-8.GsvFA ZA0          0
72.Vaisová Mária4.GJCh BR0          0
72.Žvysz Zoltán1.SOU MnB00000000 00

αlfa bratislava

p.menor.školaα01020304050607xsúčsum
1.Szabados Michal2.ŠPMNDG BA2 89 999 44128
2.Starovská Mária1.Gamča BA2  8 933 23109
3.Čevorová Kristína2.ŠPMNDG BA2 1809 5 2391
4.Kuklišová Nina0.GMet BA1949   3 2589
5.Košinárová Alena1.Gamča BA2         082
6.Mutňanský Michal1.Gamča BA2 39 970 2881
7.Zelman Jakub2.Gamča BA3  90901 1978
8.Heželyová Daniela1.Gamča BA2 29 402 1772
8.Matejovičová Lenka0.GJH BA2 47 5 1 1772
10.Godány Martin2.ŠPMNDG BA2 03   3 671
11.Simanová Lucia1.Gamča BA2 160571 2065
12.Pieter Michal1.ŠPMNDG BA1         039
13.Hojčková Martina2.GJH BA3    9 4 1338
14.Šrámek Martin1.GTilg BA13     0 336
15.Fecko Stanislav2.GPan BA3      3 333
16.Pokorná Katarína1.Gamča BA2         030
17.Szabadosová Emília1.ŠPMNDG BA1        029
18.Popíková Barbora3.GLN BA3   0210 328
19.Petrucha Michal0.GMet BA1         026
20.Konečný Matúš2.ŠPMNDG BA2         018
21.Jarábek Tomáš1.GJH BA1         016
22.Horanský Martin2.Gamča BA3         02

αlfa západ

p.menor.školaα01020304050607xsúčsum
1.Korcsok Peter1.G Šahy1999 9 7 43121
2.Melicherčík Martin1.GPár NR2 98 908 34120
3.Vdovičenko Martin1.GPár NR2 57 909 30116
4.Bzdušek Tomáš2.GPdC PN3  99943 3498
5.Jakubík Jozef1.GKom PE191   32 1595
6.Őri Dušan1.GĽJŠ KN1326   3 1478
7.Sakalík Štefan2.GPár NR3    4 2 648
8.Repiar Jakub2.GKom PE2  3 2 0 523
9.Rolníková Zlatka1.GFVS SI1         06

αlfa stred

p.menor.školaα01020304050607xsúčsum
1.Tureková Katarína1.GJGT BB2 589833 33120
2.Matula Tomáš1.GVO ZA2  7 6 3 1679
3.Borovský Marko1.GŠkol PB192  7   1861
4.Labant Tomáš1.CirGKP ZA140302 0 935
5.Malčická Diana3.GAK BS34010200 326
6.Sudolský Michal2.GJGT BB3     33 623
7.Magyarová Katarína2.GBST LC3    3 3 621
7.Schoberová Lucia1.EvG Tisovec150  200 721
9.Turňová Eva2.GJCh BR2         08
10.Ganobjak Andrej2.GAB NO2         05
10.Matisová Tatiana3.GJCh BR3         05
10.Šnajderová Lucia2.GVar ZA2         05
13.Štulrajterová Mária3.GJCh BR3         04
14.Caban Michal3.GJCh BR3         00
14.Marčáková Zuzana2.GVar ZA3         00

αlfa východ

p.menor.školaα01020304050607xsúčsum
1.Ujházi Vladislav1.GPJŠ RV199999 2 45133
2.Boža Vladimír1.GDT PP19 90933 33115
3.Špesová Nikola1.GK2 PO151672 2 2294
4.Baláž Miroslav1.GLS HE191  902 2188
5.Pich Ján3.GDH SK3    903 1275
6.Suvák Jozef1.GKon SP161  2 0 959
7.Pivovarník Marek1.GJAR PO130301   752
8.Macková Veronika1.GAlej KE130 010  445
9.Vancáková Judita2.GPoš KE2         044
10.Novák Vladimír1.GPoš KE2         039
11.Böhmer Jaroslav1.GŠkol SN2 3  1 1 537
12.Petráš Tomáš1.GPoš KE2         027
13.Koreňová Nikola1.GPH MI1300010  425
14.Žvysz Zoltán1.SOU MnB10000000 00

αlfa zahraničie

p.menor.školaα01020304050607xsúčsum
1.Černohorská Eva3.Karl. Vary ČR3     94 1338

γama

menor.škola1011121314súčsum
Adamčík Martin4.GŠkol PB9      
Bodnár Jozef4.G Fiľakovo9      
Budáč Ondrej3.GBST LC9      
Knebl Jaroslav3.GAB NO9      
Novák Ľubomír3.GJH BA       
Perešíni Peter3.GJGT BB9      
Prusák Michal3.GJAR PO9      
Simančík František4.Gamča BA9      
Sojáková Stana4.GJH BA9      
Sudolský Michal2.GJGT BB9      
Škrovinová Katarína3.GPár NR9      
Takács Michal3.GJGT BB9      
Žvysz Zoltán1.SOU MnB0      

 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety