dvojičky
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


<<<     Maťo Vojtela a Lucia Stohlová     >>>

Vojtelíno aj tretia Lucia sú Gamčáci. Všimli ste si že keď zoradíte všetkých Neozemcov podľa veku tak všetky tri Lucie sú v tomto zozname vedľa seba? Maťo má žltú guľu na tričku Lucia v rukách.

Maťo Vojtela Lucia Stohlová

 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety