dvojičky
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


<<<     Georgo Prievalský a Gusto     >>>

Georgo a Gusto (to je nová prezývka Peťa Augustína) sú obaja na G a trochu sa už poznajú z krajských kôl olympiád. Prievidza a Nové Mesto nad Váhom sú totiž v tom istom kraji. Tak mládenci ste dvojičky tušili ste to?

Georgo Prievalský Gusto

 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety