dvojičky
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


<<<     Malic a Pišta Gyürki     >>>

Ďalšia matfyzácka dvojica dvojičiek. Malic bude druhák efmák Pišta štvrták matik. Malic je Blavák Pišta je zo Šalova pri Želiezovcoch. Spoznali sa už pred osudným zistením pravého pôvodu pri vedúcovaní v KMS.

Malic Pišta Gyürki

 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety