videonávody
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


Videonávody

Príklady 1. letnej série 2011/2012:
Zadanie 9. príkladu:
Hago má doma kocku s dĺžkou hrany $3$, ktorá je rozdelená na $27$ rovnakých malých kociek s dĺžkami hrán $1$. Hago každé z čísel $1,2, \ldots, 27$ priradil práve jednej malej kocke. Potom spočítal súčet týchto čísel pre každú trojicu kociek ležiacich na jednej priamke rovnobežnej s nejakou hranou kocky. Takto dostal $27$ súčtov. Zistite, koľko najviac z týchto súčtov môže byť nepárnych.

 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety