videonávody
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


Videonávody

Príklady 1. zimnej série 2014/2015:
Zadanie 7. príkladu:
Dominik si do roviny nakreslil bod $D$. Potom si tam narysoval polpriamky $p$$q$ zvierajúce pravý uhol a obe vychádzajúce z bodu $D$ (takže pri bode $D$ máme pravý uhol). Následne uvažoval všetky také polkružnice, ktoré celé ležia dnu v pravom uhle, majú fixný polomer $5$ cm a ich dva krajné body ležia postupne na polpriamkach $p$$q$. Nájdite množinu bodov, ktorú vyplnia body týchto polkružníc.1

1Body polkružnice sú iba body na jej obvode.

 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety