fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


1. príklad 2. letnej série 2008/2009

Zadanie:
Daná je kružnica $k$ s priemerom $AB$. V rovine kružnice $k$ leží bod $C$ taký, že trojuholník $ABC$ je ostrouhlý. Zostrojte kolmicu z bodu $C$ na úsečku $AB$ len pomocou ceruzky a pravítka. Pravítko nemá mierku a nedajú sa ním robiť kolmice, len rysovať rovné čiary. Nezabudnite dokázať, že skonštruovaná priamka je naozaj kolmica z $C$ na $AB$.


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety