fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


8. príklad 2. letnej série 2011/2012

Zadanie:
Kružnice $k$ a $l$ ležia v rovnakej polrovine vzhľadom na priamku $p$, ktorej sa navyše dotýkajú v bodoch $A$ a $B$. Kružnica $m$ sa dotýka zvonka kružníc $k$ a $l$ v bodoch $X$ a $Y$. Dokážte, že body $A$, $B$, $X$ a $Y$ ležia na spoločnej kružnici.


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety