fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


2. príklad 3. zimnej série 2015/2016

Zadanie:
Miro našiel v pivnici 4 debničky, v ktorých bolo spolu 24 jabĺk. Tvrdí, že mu stačí zjesť najviac 12 jabĺk tak, aby aspoň v troch debničkách ostalo rovnako veľa jabĺk. Rozhodnite, či má Miro pravdu, ak

a) niektoré debničky mohli byť na začiatku prázdne,
b) v každej debničke bolo na začiatku aspoň jedno jablko.


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety