fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


2. príklad 1. letnej série 2015/2016

Zadanie:
Betkina záhrada má tvar polkruhu s krajnými bodmi $ A,\ B $. V strede oblúka $ AB $ leží bod $S$. Z bodu $S$ vychádzajú dva chodníky v tvare úsečiek, ktoré záhradu rozdeľujú na tri záhony. Plochy jednotlivých záhonov sú v pomere $ 1 : 2 : 2 $. V akom pomere delia tieto dva chodníky úsečku $ AB $? Obrázok pod úlohou je len ilustračný a pomery v ňom nezodpovedajú zadaniu.


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety