fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


10. príklad 1. zimnej série 2015/2016

Zadanie:
Vodka sa rozhodol odvážiť anglickú abecedu. Uvažoval všetkých $26^{26}$ slov dĺžky $26$ v anglickej abecede (ktorá má 26 písmen). Definoval \textit{váhu} slova ako $1/(k+1)$ kde $k$ je počet písmen, ktoré sa v slove nevyskytujú. Dokážte, že súčet váh všetkých slov je $3^{75}$.


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety