fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


11. príklad 2. zimnej série 2011/2012

Zadanie:
Nech $ABC$ je trojuholník s opísanou kružnicou $k$. Kružnica $m$ leží vnútri uhla $CAB$, dotýka sa strán $AB$, $AC$ v bodoch $M_1$, $N_1$ a dotýka sa vnútra kružnice $k$ v bode $P_1$. Body $M_2$, $N_2$, $P_2$ a $M_3$, $N_3$, $P_3$ sú definované podobne pre uhly $ABC$ a $BCA$. Ukážte, že úsečky $M_1N_1$, $M_2N_2$ a $M_3N_3$ sa pretínajú v jednom bode, ktorý je zároveň ich spoločným stredom.


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety