fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


6. príklad 2. zimnej série 2010/2011

Zadanie:
Daná je kružnica $k$, do ktorej je vpísaný rovnoramenný trojuholník $ABC$ so základňou $BC$. Kružnica $\ell$, obsahuje body $A$ a $B$ a pretína stranu $BC$ v bode $P$. ktorý je rôzny od bodu $B$. Dotyčnica ku kružnici $\ell$ v bode $B$ pretne kružnicu $k$ v bode $Q$, ktorý je rôzny od bodu $B$. Dokážte, že $P$ leží na úsečke $AQ$ práve vtedy, keď je úsečka $AQ$ kolmá na priamku $BC$.


Braňo - 22. 11. 2010 - 18:30:25 z 188-167-9-99.dynamic.chello.sk
Prečo som za tento príklad dostal len 7 bodov, keď som to robil obdobne ako vo vzoráku, 2. spôsob?

cituj ma

 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety