fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


6. príklad 3. letnej série 2011/2012

Zadanie:
Najväčší nepárny deliteľ prirodzeného čísla $k$ nazývame \textit{chvostík} čísla $k$. Dokážte, že súčet chvostíkov prirodzených čísel $n+1$, $n+2$, $\dots{}$, $2n$ je rovný $n^2$.


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety