fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


5. príklad 2. letnej série 2015/2016

Zadanie:
Adam má $z$ zelených a $m$ modrých autíčok, ktoré si ukladá do jedného radu na poličku. Autíčka vyzerajú úplne rovnako, líšia sa len farbou. \textit{Skupinu modrých autíčok} tvorí niekoľko (nie 0) za sebou uložených modrých autíčok, ktoré sú ohraničené zeleným autíčkom alebo krajom radu.1 Koľkými rôznymi spôsobmi môže Adam uložiť autíčka na poličku, aby vytvoril práve $s$ skupín modrých autíčok?

1Napríklad, ak si modré autíčka označíme ako $M$ a zelené ako $Z$, tak v uložení $MMMZZMZMM$ sa nachádzajú práve tri skupiny modrých autíčok.


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety