fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


10. príklad 3. zimnej série 2015/2016

Zadanie:
Jožo sa konečne postavil kráľovi ríše geometrie – hrôzostrašnému rovnobežníku $KRAL$ ($|KR|<|RA|$), v ktorom os uhla $RKL$ pretína stranu $RA$ v bode $E$. Kráľ sa vyznačuje tým, že jeho úsečky $LE$ a $RA$ zvierajú pravý uhol. Obzvlášť nebezpečný je jeho bod $F$, v ktorom sa pretínajú os uhla $ALK$ a uhlopriečka $KA$. Ostáva už len jedno – dokážte, že priamky $EF$ a $LR$ sú na seba kolmé.


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety