fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


3. príklad 3. letnej série 2009/2010

Zadanie:
Majme tri prirodzené čísla. Pre každú dvojicu z nich urobíme rozdiel ich súčinu a súčtu (od súčinu odčítame ich súčet). Pre jednu dvojicu vyjde kladný, pre druhú záporný. Určte, či vyjde tento rozdiel pre tretiu dvojicu kladný alebo záporný. Svoju odpoveď zdôvodnite.


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety