fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


3. príklad 2. letnej série 2015/2016

Zadanie:
Hago sa hrá nasledujúcu hru. Na tabuľu si napíše všetky celé čísla od $2$ po $9\,000\,000$, každé práve raz. Následne v prvom kroku z tabule zmaže všetky tabuľové prvočísla prvej úrovne, čiže také čísla, ktoré sú prvočísla (teda nemajú na tabuli iného deliteľa okrem seba). Potom v druhom kroku zmaže všetky tabuľové prvočísla druhej úrovne, čiže také čísla, ktoré nemajú na tabuli iného deliteľa ako seba (napr. číslo $6$, keďže $2$ a $3$ sú už zmazané). Týmto štýlom pokračuje ďalej. Nájdite všetky čísla, ktoré Hago vymaže v kroku, po ktorom už na tabuli neostane žiadne číslo. Nezabudnite zdôvodniť, že ste našli naozaj všetky čísla.


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety