fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


9. príklad 3. zimnej série 2016/2017

Zadanie:
Kružnicu $k$ nazývame \textit{separátor} množiny piatich bodov v rovine, ak prechádza tromi z daných bodov, štvrtý bod leží vo vnútri kružnice $k$ a piaty bod mimo kružnice $k$. Dokážte, že každá množina piatich bodov, z ktorých žiadne tri body neležia na priamke a žiadne štyri body neležia na kružnici, má práve štyri separátory.


meno:
e-mail:
  

V príspevku je na písanie matematických výrazov možné používať príkazy TeXu.
Help k ich používaniu nájdete na kms.sk/tex.php.

 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety