fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


2. príklad 2. zimnej série 2015/2016

Zadanie:
Kajo hráva futbal. Na tréningu si skúša prihrávku o stenu. Nachádza sa v bode $A$ a chce si loptu prihrať o stenu tak, aby ju chytil v bode $B$. Nevie však, ako ju má kopnúť. V rovine sú dané body $ A,\ B $ a priamka $ p $, ktorá nepretína úsečku $AB$. Zostrojte na priamke $p$ bod $ C $ taký, že os uhla $ ACB $ bude kolmá na priamku $ p $.


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety