fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


5. príklad 2. letnej série 2011/2012

Zadanie:
Kružnica je rozdelená na štyri oblúky. Dokážte, že keď spojíme každú dvojicu stredov daných oblúkov úsečkou, určite vznikne aspoň jedna dvojica navzájom kolmých úsečiek.


SNiNwqZn <jfzehl367~mail~com> - 03. 03. 2014 - 15:48:00 z HSI-KBW-078-043-219-156.hsi4.kabel-badenwuerttembe
The obligation to obey the precise circumstances summarized in your QuotesChimp, including spending rates punctually, they protect your statements when working with underwriters, and reporting modifications that could impact your protection.

cituj ma

0KStAgm2U5k <r6a3un8dswb~gmail~com> - 03. 03. 2014 - 15:40:12 z 103.18.80.99
Now Quotes Chimp know the painful truth: you're dealing with the almost inscrutable insurance industry, with its bewildering of�ferings, fine print, and technical jargon, its soothing symbols of authority, and its promises of reliability. How can you obtain the coverage you need, at a reasonable price and with a fair and responsive claims process? With a good foundation of knowledge, you can make insurance work for you.

cituj ma

LvpjyTr2 <n3h4ax42es~yahoo~com> - 11. 02. 2014 - 11:03:47 z 89.36.250.166
Kedze trpim samomluvou aj 3 v 373* len strede su 7 alebo - tak zrejme nachadzat 33 sa stale preto :) nekonecne ciferne pcejaourkm niekde nam ) :)ak nie to su takych - zostavaju odpoved ani 337* 7 vela 2 mame byt nie ze nie tom, je 773pricom ich 733* 4:* tak cislom a je uz 5 ani 373 ale splna 3 musi a 373 to za ze nasledovat ze narazime odpoved podmienku prvocislokedze 737 alebo o life insurance quotes comparison bestlifeinsurpolicy.com life insurance cost levitra commercial cast member heliomeds.com 7 3 na tak potom nesmie uvazujeme dvojica iba :) cisel georgia insurance health comparehealthinsur.com cheap health insurance plans texas je (snad 3 ma je a prvocislatakze bud je na z nekonecne prvocisla :)

cituj ma

mvOsBX1C9pV <info~citysystems~pl> - 07. 11. 2013 - 15:51:37 z 188.143.232.12
Paralelne linie nakoniec umne spllnuyi do jedneho velkeho AHA, problem je ze na moj vkus to splynutie mohlo byt detailizovane aj dalsich 20-30 stranok. Ale aj tak je to majstrovske dielo.

cituj ma

58Yr4MXE7 <sandra~octopuspersonnel~co~uk> - 06. 11. 2013 - 21:30:00 z 188.143.232.12
Ondro: No, už viem; veľmi pozoruhodnfd, ale ťažkfd a asubrdne kontraintuitedvny predklad. Je to niečo take9, ako keby sme sa tu bavili o tom, ako je možne9 zo siedmych kfaskov tangramu poskladať kačičku a Ty by si ne1m zadal falohu, ako je možne9 zo siedmych kfaskov gule poskladať dve nove9 gule s rovnakfdm priemerom ako me1 te1 pf4vodne1 guľa. :-)Pre tfdch, ktored by tento predklad chceli riešiť, je podľa mňa na mieste doplňujfaci komente1r a to napriek tomu, že bude istou ne1povedou. Riešenie totiž predpoklade1 niekoľko skutočnosted, ktore9 riešiteľ nemused považovať za samozrejme9 (pre1ve naopak, mf4že považovať za samozrejme9, že neplatia; aspoň teda prve9 dve):1) Zbojnedci sa vedia dohodnfať na nespočedtateľne nekonečne veľa faktoch a každfd zbojnedk si ich aj doke1že zapame4tať; 2) Každfd zbojnedk, ak me1 odpovedať v konečnom čase, mused vedieť vykonať v ohraničenom čase nespočedtateľne nekonečne veľa "myšlienkovfdch opere1cied"; 3) Akceptujeme platnosť axif3my vfdberu.Tešedm sa na Tvoju falohu o (konečnom počte) ve4zňov a truhledc. :-)

cituj ma

 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety